BÖLCSŐDÉNKRŐL RÖVIDEN

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE /136 férőhely/

A bölcsődénk Árpádföld és Cinkota határán 2011. szeptemberétől nyitotta meg kapuit a kertvárosban a kerületi kisgyermekes családok előtt. Az intézményünk nagyon jól felszerelt játékkészlettel rendelkezik.
Az alapellátásunk 2020. szeptemberétől 5 gondozási egységgel működik. 106 egészséges és 15 sajátos nevelési igényű gyermeket tudunk fogadni. Intézményen belül a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása teljes és részleges integráció formájában valósul meg.

Teljes integráció: a bölcsődei csoportban két sajátos nevelési igényű gyermeket helyezünk el.

Részleges integráció: ez esetben a gondozási egységen belül az egyik szobában az egészséges gyermekek, a másik szobában a sajátos nevelési igényű gyermekek vannak, elhelyezve integrációjuk a napközbeni közös játék során valósul meg.

Hitvallásunk, hogy a családi és a bölcsődei nevelés összhangja elengedhetetlen a gyermekek napközbeni gondozásában-nevelésében. Bölcsődénk minden esetben törekszik a családi nevelés értékeit tiszteletben tartani és úgy gondozni-nevelni a kicsiket, hogy a gyermekek teljes személyisége kibontakozhasson.

Meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét figyelembe véve segítjük minden gyermek fejlődését. Stabilitást, kiszámíthatóságot biztosító elvek alkalmazásával, a gyermekeknek megkönnyítjük az új helyzethez való alkalmazkodást, az új szokások kialakítását. A rendszeresség növeli biztonságérzetüket.

Célunk, hogy a gyerekek szívesen járjanak bölcsődébe, örömmel kapcsolódjanak be a közös tevékenységekbe. Szükségleteiket, érzelmeiket bátran, félelem nélkül az életkori szintjüknek megfelelő módon nyilvánítsák ki. Ébredjen fel kíváncsiságuk, környezetük iránt. Őszinte gyermeki derűvel éljék mindennapjaikat a közösség keretein belül.

A bölcsődénk az alapellátáson túli szolgáltatásira minden feltétellel rendelkezik. Külön erre a célra kialakított egységben lehetőség van az időszakos gyermekfelügyeletet külön csoportszobában ellátni. Rendelkezésre áll két fejlesztő szoba az SNI gyerekek részére, valamint tornaterem és só szoba is megtalálható a bölcsődében.
Fejlesztőpedagógiai szolgáltatásaink: Fejlődésvizsgálat-tanácsadás, egyéni és kiscsoportos fejlesztés, baba mamafoglalkozás, ezen szolgáltatásainkat nem csak a bölcsődébe járó szülők gyermekei vehetik igénybe.
A tornaterem többféle szolgáltatásra ad lehetőséget, mint játékos gyermek torna, babamuzsika.
Száraz só terápiás szobával is rendelkezünk, melynek a használatával a gyerekek immunrendszere erősödni tud, csökkentheti a felső légúti megbetegedéseket, bőrproblémákat.

2020. szeptemberétől bevezetett szolgáltatásunk az Alternatív napközbeni ellátás a kerületben élő egyedülálló, valamint többgyermekes családoknak ad lehetőséget arra, hogy 1-6 éves gyermeküket meghatározott időközönként biztonságos, kellemes, otthonos környezetben tudhassa.

A bölcsőde csoportszobái tágasak, világosak. A csoportszobákból közvetlen kertkapcsolat van a teraszra, játszóudvarra. A teraszok napvédő ponyvákkal ellátottak A játszóudvarokon lombhullató fák, pancsolók és EU szabványos játékok biztosítják a szabadban való tartózkodást. Az udvar burkolata, egyrészt beton, megtalálható még műfű, gumiút és füves terület is.

Az épületünk saját főzőkonyhával rendelkezik, amely a korszerű konyhatechnológiájának köszönhetően a gyermekek élelmezése mellet lehetőség biztosít a speciális diétára szoruló gyermekek élelmezésére is. Négyszeri étkezést biztosítunk a gyerekek számára.