XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Bölcsődéink minőségpolitikája

A bölcsőde, olyan szolgáltató intézmény, amely alapszolgáltatás keretében napközbeni ellátást nyújt a kisgyermekek számára. Feladata a 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A bölcsődében folyó gondozási-nevelési munka magas szinten történő végzésére törekszünk, figyelembe véve, hogy a gyermek első és legfontosabb életközössége a család, amely az elsődleges szocializáció színtere, itt alakul ki az első személyi kötődés az anya és gyermeke között, mely egy életre meghatározó, célunk a szülők megerősítése a szülői szerepükben.
Nagy hangsúlyt fordítunk az egyéni bánásmódra, az önállóság elősegítésére, a gyermek kreativitásának kibontakoztatására. Célunk, hogy kiegyensúlyozott, a társadalomba beilleszkedni tudó, kreatív felnőtté váljanak a ma gyermekei.

Az alapellátáson túl, fokozottabb gondot fordítunk a fejlesztésre, melynek alapja a nyugodt, derűs légkör, az egyéni bánásmód, a gyermek igényeihez és fejlettségéhez igazodó tevékenységek biztosítása.

Nagy hangsúlyt fordítunk a nevelési körülmények kialakítására, mely a gyermekek részére egyedülálló és elősegíti testi-lelki, intellektuális fejlődésüket életük -e fontos szakaszában.

Arra törekszünk, hogy a gyermekek bölcsődében töltött ideje során több időt tudjunk szentelni a gyermekek egyéni fejlődésére, egyéniségségük kibontakoztatására.

Nevelési és kiegészítő programjaink megszervezése során törekszünk, hogy a gyermekek egészséges fejlődését, problémamegoldó képességét elősegítsük és támogassuk.

Azt valljuk, a gyermek a családé és a legjobb helye a családban van. De mi olyan pluszt tudunk adni a családoknak és a gyermekeknek a képzett kisgyermeknevelőinkkel, az alkalmazott nevelési módszereinkkel, amely a gyermekek fejlődését, közösségi szocializációját – e kritikus periódusban, a 0-3 éves korban a legintenzívebb módon fejleszti, és a kreativitást növeli.
Családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek és elégedett a fenntartó a kerület lakosainak ellátási minőségével.
A kellemes bölcsődei légkör, a gyermek centrikus bánásmód, a változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.

A fenti minőségi célokat és azok megvalósulását csak egy különösen motivált és jól felkészült bölcsődevezetés, kisgyermeknevelői kollektíva, és kiegészítő személyzet összehangolt munkája képes megvalósítani.

Szivárvány Bölcsőde

Bóbita
Bölcsőde

Borostyán
Bölcsőde

Napsugár
Bölcsőde

Centi
Bölcsőde

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Általánosságban a beszoktatásról

Kisgyermeknevelői tanácsok

A bölcsődei napirendről

A bölcsőde küldetése:

 • Esélyegyenlőséget biztosít különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek számára
 • Csökkenti a gyermekek szegénységét
 • Segíti a gyermekek szocializációját
 • Értéket közvetít
 • A gyermekek kiegyensúlyozott testi, szellemi, erkölcsi fejlődését, jólétét biztosítja
 • Hozzájárul a gyermek családban maradásához
 • Segíti a szülőket a gyermeknevelési ismereteik megszerzésében, szülői szerepeikben való megerősödésében
 • Segíti a szülők munkavállalását, egzisztenciateremtést
 • Segítséget nyújt a sajátos nevelést igénylő családoknak
 • Jelzőrendszer

Bölcsődéink erőssége:

 • nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kisgyermeknevelők látják el a gyermekeket
 • jó szülő- kisgyermeknevelő kapcsolat
 • nyitottság
 • igényesen kialakított csoport szobák
 • közös programok szervezése a családokkal

A bölcsődében folyó munka szakmai tartalma, elvei és módszerei középpontjában mindig a gyermek áll. A gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete, megértése munkánk fontos része.

Erre épül az egyéni bánásmód, amely biztosítja a teljes odafordulást, megértést. Ezt csak személyi állandósággal, felmenőrendszerrel tudjuk elérni, amely a kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolat elengedhetetlen része is, s a gyermek további fejlődését, önállóságát, helyes kultúrhigiénés magatartások elsajátítását is eredményezi.

A bölcsőde gondozó-nevelő feladata, hogy minden gyermeket a korának, egyéni fejletségi szintjének megfelelően a saját fejlődési ritmusa szerint segítsen át a cseppet sem egyszerű folyamatokon.

Intézmény vezetője

Tamás Jánosné Éva

Székhely

1165 Budapest, Centenárium stny. 5./a

TELEFON

+36-1-400-1263

FAX

+36-1-400-1263

Küldjön nekünk üzenetet!

© Copyright - bp16kertvarosibolcsodek.hu | Impresszum